Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Allmän juridik

Vi upprättar olika typer av avtal som t.ex. hyreskontrakt, fullmakter och skuldebrev.  Vi åtar oss uppdrag som ombud som gäller t.ex. tvister mellan konsumenter och företag, krav på betalning och skadestånd.