Skip to content Skip to footer
tjänst

Familjerätt

Jag Kristina Huldt har särskild kompetens inom familjerätt . Jag upprättar avtal som testamente, bodelningar och bouppteckningar  men har även lång erfarenhet av processer i tvistemål som rör t.ex. vårdnad, boende och umgänge om barn och om arv.  Jag åtar mig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Kristina Huldt
016-12 01 12 │ kristina@eskilstunaadvokatbyra.se